INFORMACJA DLA GRUP

Grupy zorganizowane, które poprzedzą rezerwacją swój pobyt na naszym basenie w sobotę lub niedzielę otrzymają 15 % rabat.

Każda grupa musi liczyć min. 10 osób oraz posiadać opiekuna.

O nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Miescie został powołany do życia uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/305/2013 z dnia 18.07.2013 roku. Podstawowym celem OSiR Dobre Miasto jest realizacja zadań własnych Gminy Dobre Miasto w zakresie kultury fizycznej,turystyki i sportu,w tym utrzymania gminnych obiektów i urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych służących wykonywaniu tych zadań na rzecz społecznośći lokalnej.

Więcej...