VI edycji Biegu Tropem Wilczym - 4 marca 2018 roku

 

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

W 2017 roku w Biegu wzięło udział ok. 60 000 uczestników z 281 miast.

W zbliżającej się VI edycji  Biegu Tropem Wilczym, która odbędzie się 4 marca 2018 roku, ambicją głównego organizatora, czyli Fundacji Wolność i Demokracja jest zorganizowanie Biegu w ponad 280 miastach, gdzie Tropem Wilczym pobiegnie ok. 70 000 biegaczy. W ramach projektu odbędzie się tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich miast.

Dobre Miasto jest jednym z organizatorów lokalnych biegu.

 

TROPEM WILCZYM – BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - DOBRE MIASTO 4.03.2018 r.

REGULAMIN

 1. CELE IMPREZY:
 • Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 • Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Promocja Dobrego Miasta jako przyjaznego dla biegaczy.

 1. ORGANIZATOR:

Organizatorem biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja

 • Lokalnym organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście,

WSPARCIE:

-  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście,

- 20. BARTOSZYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA,

- Policja Dobre Miasto,

-  OSP Dobre Miasto.

 1. TERMIN I MIEJSCE:

Zawody odbędą się 4 marca 2018 r. (niedziela) o godzinie 11.00.

START i META: ul. Warszawska w Dobrym Mieście na wysokości Urzędu Miejskiego.

 1. TRASA I DYSTANS BIEGU:
 • Dystans: 1,963 kilometra.
 • Trasa: ulice Dobrego Miasta - Warszawska, Zwycięstwa, Kolejowa, Chodkiewicza, łącznik osiedlowy, Pionierów, Kolejowa, Gdańska, łącznik z ul. Łużycką przy SP 2, Warszawska.
 • Trasa zabezpieczona, zamknięta dla ruchu kołowego.
 • Start 11.15.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Aby wziąć udział w biegu na 1,963 kilometra, należy mieć ukończone 10 lat. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach średniodystansowych lub do podpisania oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność zamieszczonego na stronie zapisów. Osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać podpisane oświadczenie przez rodziców i przybyć na zawody z opiekunem.

Do biegu głównego zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie: www.superczas.pl do 28.02.2018 do godz. 23.59. W wyjątkowych sytuacjach (problem z dostępem do internetu) dopuszcza się rejestrację w dniu zawodów, w nieprzekraczalnym czasie, do godz. 10.15 - nie więcej niż 40 zawodników.

Zapisy w dniu zawodów w godz. 930 – 1015 w biurze zawodów usytuowanym przy starcie/mecie, w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 14.

UWAGA!!! Obowiązuje limit zgłoszeń – 300 biegaczy

 1. 6.OPŁATA STARTOWA I PAKIETY STARTOWE - 1,963 km:

 • Z opłaty zwolnieni są uczestnicy, którzy do dnia zawodów nie ukończyli 18 roku życia.
 • 15 zł na rachunek OSiR Dobre Miasto nr konta 53 8857 1041 3004 0400 2365 0004       w terminie do 1.03.2018 r. (w tytule proszę podać imię i nazwisko z dopiskiem „Tropem wilczym”)
 • 30 zł w przypadku uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów w dniu 4.03.2018 r.
 • Przy odbiorze pakietu/numeru startowego prosimy o okazanie dowodu wpłaty. Odbiór pakietów/numerów startowych w Biurze Zawodów w dniu 24.03.2018 r. w godz. 9.30 – 10.30.
 • Pakiety startowe (okolicznościowa koszulka, opaska, papierowa torba) otrzyma pierwszych 180 zarejestrowanych uczestników z potwierdzoną opłatą startową (opłata startowa dotyczy biegaczy, którzy do dnia zawodów ukończyli 18 lat).

 1. 7.KLASYFIKACJA i NAGRODY:

Pierwszych 180 uczestników, którzy ukończą bieg główny otrzyma pamiątkowe medale.

W biegu „Tropem Wilczym” będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - miejsca 1-3: medale,
 • Klasyfikacja kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych:

- 10 – 13 lat,

- 14 – 16 lat,

-  17 – 25 lat,

-  26 – 40 lat,

-  41 i starsi.

Miejsca 1-3: medale.

 1. 8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie).
 • Organizator zapewnia toalety.
 • Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe adekwatne do danej dyscypliny.
 • Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do przypięcia na piersi otrzymanego numeru startowego.
 • W biegu głównym prowadzony będzie pomiar czasu. Każdy z zawodników otrzyma chip zwrotny, który musi zostać przytwierdzony zgodnie z instrukcją organizatora i bezzwłocznie oddany po dokonaniu odczytu na mecie.
 • Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń służb medycznych, porządkowych, sędziów i organizatorów.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 • Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronie: www.osir.dobremiasto.com.pl, www.superczas.pl

 

Plan zabezpieczenia imprezy tropem wilczym 2018 1

 

 

REKLAMA

Reklama Streamingmiejsce na reklame