Wyniki przetargu - Gastronomia na Ośrodku Wypoczynkowym w Swobodnej

 Dobre Miasto, dnia 30.01.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1. Data, miejsce i rodzaj przeprowadzonego przetargu.

30.01.2018 roku , siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście, przetarg ustny nieograniczony.

2. Przedmiot dzierżawy.

Dzierżawa na okres do 31 grudnia 2023 roku budynku pawilonu socjalnego położonego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Swobodnej, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, obejmującą w swym zakresie w szczególności gastronomię ogólnodostępną.

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1 osoba

4. Cena wywoławcza oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza brutto: 1200,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych złotych 00/100)

Cena osiągnięta w przetargu brutto: 1300,00,00 zł. (słownie:  jeden tysiąc trzysta  złotych 00/100).

5. Dane osoby/firmy, która przetarg wygrała:

Pani Anna Czarnecka zam.14-310, Miłakowo, Kopernika 17/3

DYREKTOR

Zbigniew Wójcik

REKLAMA

Reklama Streamingmiejsce na reklame