Cennik Ośrodka Wypoczynkowego

Zarządzenie nr 12/2018

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Cennika Ośrodka Wypoczynkowego w Swobodnej, administrowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Dobrym Mieście, na podstawieUmowy Administracji Nieruchomością GN.6850.4.2014.CR" zawartej dnia 04 kwietnia 2014 r. z Gminą Dobre Miasto.

§ 1.

Cennik Ośrodka Wypoczynkowego w Swobodnej określający kwoty za: wynajem domków letniskowych, usługi dodatkowe oraz stosowanych rabatów i zadatku, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Cennik Ośrodka Wypoczynkowego w Swobodnej

I. Ceny wynajmu domków.

 

L.p.

Rodzaj domku

Cena

1

Domek letniskowy 2 osobowy (I standard)

100 zł/doba

2

Domek letniskowy 3 osobowy ( II standard)

100 zł/doba

3

Domek letniskowy 4 osobowy (I standard )

160 zł/doba

4

Domek letniskowy 4 osobowy (II standard)

130 zł/doba

II. Dodatkowe usługi i rabaty.

 

L.p.

Rodzaj usługi

Cena

1.

Pobyt jednodniowy

Cena za domek plus

15 zł od każdego kpl. pościeli

2.

Pobyt zwierzęcia domowego

10 zł/ doba

3.

Wynajem domku letniskowego powyżej 7 dni

5 % rabatu

4.

Wynajem domku letniskowego powyżej 14 dni

10 % rabatu