Dobromiejski Klub Biegacza "Odcisk" - Nasze pierwsze kroki

Spis treści

 
    "Wkrótce po BIEGU Z OLIMPIJCZYKIEM, Panem Ryszardem Szparakiem, który z inicjatywy Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się w Dobrym Mieście w dniu 3 maja 2015 roku, postanowiono uczynić kolejny krok. Dyrektor OSiR zatrudnił w charakterze instruktora Pana Wojciecha Gajewskiego, powierzając mu zadanie kontynuowania treningów. Nawiązał też kontakt z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, celem przeszkolenia zainteresowanych biegaczy w metodyce prowadzenia zajęć. OSiR wspólnie z PZLA postanowił zorganizować kurs instruktorów lekkiej atletyki. Rozpocznie się on w miesiącu grudniu br. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Tak więc niebawem będziemy mieli w Naszym Mieście 7 wykwalifikowanych trenerów. W międzyczasie sekcja biegaczy OSIR przekształciła się w Dobromiejski Klub Biegacza "Odcisk". Tak jak Sekcja Fitness, funkcjonuje on w ramach miejscowego ośrodka sportu. Na lekkoatletycznym Stadionie w Lidzbarku Warmińskim przeprowadzono nawet próby wytrzymałościowe (Test Coopera). Otrzymane rezultaty pozwalają prowadzącmu na optymalny dobór ćwiczeń i środków treningowych.
 
Klub biegacza spotyka się nieustająco o 17.45 we wtorki w Parku Przyjaciół Kultury. Najbliższe czwartki to: 3.12. godz.17.45 – parking przy kościele św. Faustyny i zajęcia siłowe na salce gimnastycznej, 10.12. 17.50 – basen „Na Fali” – zajęcia na siłowni.
 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Klubu Biegacza".